Caneuon Enwog Cymru Vol. 2
Last updated: 17.12.19
0900426764_m.jpg
Printed: 2005 Author: Sioned Webb
Publisher: Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN: 0900426764
Suppliers: flag15us.gif flag15uk.gif flag15de.gif flag15fr.gif flag15ca.gif    

Paperback: 32 pages (April 2005)
Publisher's blurb:
Casgliad o 15 o ganeuon adnabyddus o Gymru wedi eu trefnu mewn hen nodiant gyda chyfarwyddiadau cordio; ynghyd a'u cefndir a chyfieithiad Saesneg; yn cynnwys. This is a collection of 15 famous Welsh songs arranged in staff notation with chord symbols; together with historical background and English translation; including:
Tros Y Garreg / Over The Stone
Myfanwy
Merch Megan
Calon Lân
Cwm Rhondda
Morfa Rhuddlan
Deryn Pur, Y / Gentle Dove, The
Gelynnen, Y / Holly, The
Fwyalch Ddu Bigfelen, Y / Blackbird, The
Ferch O Blwy Penderyn, Y / I Love A Maid
Cyfri'r Geifr / Counting The Goats
Lisa Lân / Fair Lisa
Glan Medd Dod Mwyn / Good Humored And Tipsy
Moliannwn