Jan Steen: Painter and Storyteller
Last updated: 06.04.21
b000026gd0.jpg
  
CD(s) [Amazon: flag15us.gif flag15uk.gif flag15de.gif flag15fr.gif flag15ca.gif flag15it.gif flag15es.gif ]
Label: Globe
Release Date: 22 May, 2006
Works by Anon, Dutch Anonymous, Gerbrandt Adriaensz Bredero, Jacob van Eyck, W.D. Hooft, A. Jansen, Theodotus, Nicolas Vallet, Westerbaen, performed by Camerata Trajectina:
Suze van Grootel and Matthy Soethoudt, soprano; Marius van Altena, Nico van der Meel and Sjabbe Selfhout, tenor; Saskia Coolen, recorder and viola da gamba; Erik Beijer, viola da gamba, bass and percussion; Louis Peter Grijp, cittern and lute; Ursula Dütschler, harpsichord; Marten Boeke, violin; Marten Root, traverse flute; Ruud van Dijk, hurdy-gurdy; Willem Schot, bagpipes; Mark Vondenhoff, trompet and horn; and others.
 1. Lanterlu
 2. Lieve Kyeren Wat En Deun?
 3. Boerendans
 4. Klompe Dans
 5. D'Amsterdamze Vuile-Bruid
 6. Arent Pieter Gysen
 7. Schager Voetgen
 8. O Jannetje, Mijn Soete Beck
 9. Zeer Moy
 10. Nu Heereman, Nu Jong-Gesel
 11. Wel Jan Wat Drommel
 12. Menniste Vryagie
 13. Amarilli Mia Bella
 14. Droevige Princesse
 15. Ballet Bronckhorst
 16. Rosemont
 17. Soo Voer Gesongen, Soo Na Gepepen
 18. Sinte Niclaes Bisschop
 19. Fiere Pinxter Blom
 20. Met Dat Schuijtgen Al Over Dat Meertgen
 21. Gerrit Van Velsen
 22. Wat Is Het Licke, Licke Potje
 23. De Tweede Licke-Pot
 24. Ys-Vreucht
 25. Sou Men Niet Moghen Een Reysken Pissen
 26. Almande Hier Bujiten Inden Houte
 27. Studentendans
 28. Rhetoricaas Lof-Liedt
 29. Tanneken
 30. Bakkershoornsignaal
 31. De Benedictie Ter Tafele Voor Den Eten
 32. Drie Dingen Wensch Ick En Niet Meer
 33. La Morisque
 34. Wilhelmus
 35. 'S Nachts Doen Een Blauw Gestarde Kleet
 36. Ras Jan, En Loop Eens Met Een Set
 37. Almande Nonette: Une Jeusne Fillette
 38. Courante Si Cest Pour Mon Pucellage
 39. Och Moertjen Lief
 40. Drie Koningen Vreught
 41. Keuningskaarsje
 42. Sterrenlied
 43. Een Rondendans Om De Bruydt Te Bedde Te Dansen
 44. Elsjes Stamelende Klacht - Camerata Trajectina
 45. Allemande Haentgen
 46. Galjaarde Fiool
 47. Och Haesje, Men Schat